กลับ
company image

เจ้าหน้าที่ประสานงานภายในและระหว่างองค์กร (WFH)

บริษัท มีจีเนียส จำกัด
แอดมิน/ธุรการ
400/วัน
1
เกี่ยวกับงาน
จันทร์ - ศุกร์ (หยุดส - อา และวันนักขัตฤกษ์)
00:00 - 00:00
สาขาหลัก
รายละเอียดงาน
ดูแล ประสานงาน และบริหารจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนดไว้
สนับสนุนการทำงานของผู้จัดการโครงการและทีมงาน เอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการทั้งภายในและภายนอก เอกสารที่เกี่ยวข้อง การนัดหมายเพื่อการประชุม การให้ข้อมูลโครงการ รวมทั้งการอำนวยความสะดวก และดูแลการจัดกิจกรรม
ติดตาม ประเมินผล รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ
ติดต่อและประสานงานกับทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ
ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
work from home แต่ต้องอาศัยอยู่ในพื้นที่เชียงใหม่ เพราะอาจจะต้องมีเข้าออฟฟิตที่เชียงใหม่บ้างบางครั้ง
ทดลองงาน 119 วัน ค่าแรง 400฿/วัน ทำงานจันทร์ - ศุกร์ (หยุดส - อา และวันนักขัตฤกษ์) 10.00 - 19.00 น.
สถานที่ทำงาน : Work from home (พักอาศัยโซนอนุเสาวรีย์ รัศมี 15 กม. สามารถเดินทางใน กทม. ได้)
คุณสมบัติ
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาการจัดการหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารโครงการ การจัดการ
มีทักษะในการบริหารจัดการและการประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก
มีทักษะในการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีม มีไหวพริบ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
มีทัศนคติที่พร้อมเปิดรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และมีความคิดสร้างสรรค์
มีความรับผิดชอบสูง และละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้
สวัสดิการ
-
ติดต่อ
-
งานล่าสุด
company image
พนักงานบริการร้านอาหาร(งานประจำ)
บริการลูกค้า
฿ เงินเดือน 10,000 บาท (ผ่านงาน 3 เดือน 12,000 บาท) /เบี้ยขยัน 5,000 บาท/ OT 1.5 เท่า
3
company image
พนักงานเสิร์ฟ⭐️
พนักงานเสิร์ฟ
฿ เงินเดือน 12,000-13,000 บาท/เดือน - เบี้ยขยัน 500 บาท/ เดือน
5
company image
พนักงานเตา⭐️
พนักงานครัว
฿ เงินเดือน 12,000-13,500 บาท/เดือน - เบี้ยขยัน 500 บาท/ เดือน
1