กลับ

เจ้าหน้าที่วิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล (สัญญาจ้าง)

วิจัยและเป็นกลุ่มตัวอย่าง
900 เหรียญ/วัน
1 ตำแหน่ง
เกี่ยวกับงาน
เลือกวันทำงานจากตัวเลือกที่กำหนด
ทำงาน 9 ชม./วัน
บริษัท IP Commerce Co., Ltd.
รายละเอียดงาน
ทำการศึกษาเกี่ยวกับกรอบการเจรจา FTA ไทยและสหราชอาณาจักร
วิเคราะห์ข้อมูลผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ปฏิบัติตามหน้าที่อื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
เพศชาย เท่านั้น
อายุ 20 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ การค้าระหว่างประเทศ การบริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ กฎหมาย
สามารถสื่อสาร อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้
สวัสดิการ
-
ติดต่อ
- (นิลาวัลย์ (ปลา))
- (เกสรา (เกด))
งานด่วน รายได้ดี
งานล่าสุด
แอดมิน ภาษาอังกฤษ (สัญญาจ้าง)
แอดมิน/ธุรการ
฿ 800 เหรียญ/วัน
แอดมิน/ธุรการ
พนักงานเดลิเวอรี่
พนักงานส่งอาหาร
฿ 320 เหรียญ/วัน
พนักงานส่งอาหาร
พนักงานเดลิเวอรี่
พนักงานส่งอาหาร
฿ 320 เหรียญ/วัน
พนักงานส่งอาหาร