6 มีนาคม 2020

เจาะข้อดีของการหาพนักงาน Part time ในธุรกิจ รับรองคุ้ม!

พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของคนรุ่นใหม่อย่างคนGEN Zที่เริ่มเข้าสู่ตลาดแรงงาน ทำให้องค์กร บริษัทต้องปรับตัวตามไปด้วย ซึ่งข้อดีของคนGEN Z ก็เหมาะสมกับงาน part time การจ้างพนักงานประจำอาจจะไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุดอีกต่อไป การหาพนักงาน part time ที่เป็นคนรุ่นใหม่ผ่านบริษัทจัดหาพนักงาน part time จึงเป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจและคุ้มค่า อีกทั้งยังเป็นการปรับตัวตามกระแสตลาดโลกอีกด้วย และข้อดีของการหาพนักงาน part time ให้มาทำงาน part time ในองค์กรก็เป็นที่น่าสนใจ ซึ่งข้อดีดังกล่าวตอบโจทย์อย่างมากในองค์กรยุคปัจจุบัน


 

1.จ้างงานได้ในระยะสั้น

การจ้างพนักงาน part time นั้นไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลาอย่างการจ้างพนักงานประจำ การจ้างงาน part time นั้นเพื่อเข้าไปช่วยแบ่งเบางานของพนักงานประจำให้ทำงานได้อย่างราบรื่นมากขึ้น หรือเพื่อทดแทนการขาดงานของพนักงานประจำ หากองค์กรของคุณต้องการคนช่วยงานแค่ในช่วงเวลาสั้นๆ แต่ไม่ได้อยากจ้างเป็นพนักงานประจำ คุณก็สามารถกำหนดระยะเวลาทำงานได้ตามความพึงพอใจ ยกตัวอย่างเช่น งาน staff event ที่งาน event มักมีการจัดงานเพียงระยะเวลาไม่กี่วัน ดังนั้นการจ้างบริษัทจัดหาพนักงาน part timeให้หาพนักงาน part time มาทำงานแค่ในช่วงเวลานั้นๆ จึงตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรที่ต้องการหาพนักงาน part time ได้เป็นอย่างดี 

2.ไม่ต้องระบุเวลาทำงานที่ตายตัว

การหาพนักงาน part time ให้มาทำงาน part time มีช่วงเวลาที่ยืดหยุ่น ทางองค์กรสามารถเลือกวันเวลาได้อย่างอิสระในการหาพนักงาน part timeกับบริษัทจัดหาหนักงาน part time ไม่จำเป็นต้องระบุระยะเวลาที่ตายตัว อาจจะเป็นแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆที่ต้องการแรงงานมากขึ้น เช่น งานร้านอาหารมักจะจ้างพนักงาน part time ช่วงที่มีลูกค้าเข้าร้านเยอะๆในตอนเที่ยง หรือตอนเย็น งานเก็บเอกสาร หรืองานคีย์ข้อมูล ที่ไม่ได้มีข้อจำกัดเรื่องสถานที่หรือเวลาเข้า-ออกงาน เพียงแต่ต้องทำให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ยิ่งถ้าเป็นงานที่สามารถทำออนไลน์ด้วยแล้ว คนรุ่นใหม่นิยมไปทำงานที่ Co-working Space ทำให้องค์กรมีความยืดหยุ่นได้ในเรื่องของเวลาและสถานที่  

3.โดยปกติไม่มีการขึ้นเงินเดือน

เป็นข้อดีที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลย และเป็นเหตุผลส่วนใหญ่ที่องค์กร และบริษัทต่างๆมักหาพนักงาน part time เพราะการจ้างพนักงาน part time ’โดยปกติไม่มีการขึ้นเงินเดือน’ ต่างจากพนักงานประจำที่มักมีการปรับขึ้นเงินเดือนรายปีตามผลงาน หรือผลประกอบการ แต่ในส่วนของการจ้างพนักงาน part time อาจเป็นในรูปแบบการจ่ายค่าล่วงเวลาในกรณีที่ทำงานเกินระยะเวลาที่กำหนด หรือการให้ค่าคอมมิชชั่นในงานเชียร์ขายสินค้านั่นเอง


 

4.สวัสดิการต่างๆนั้นจะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของบริษัท

นอกจากการหาพนักงาน part time จะช่วยลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นในองค์กรแล้ว สวัสดิการเป็นอีกรายจ่ายหนึ่งที่องค์กรต้องจ่ายให้พนักงานประจำอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการด้านวันหยุดพักร้อน อาหารกลางวัน หรือค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่างๆ ซึ่งในส่วนของพนักงาน part time ไม่ต้องมีสวัสดิการในส่วนนี้ก็ได้ หรือบริษัทสามารถกำหนดสวัสดิการต่างๆได้อย่างอิสระตามที่ตกลงกับบริษัทจัดหาพนักงาน part time

 

ในโลกของการแข่งขันทางธุรกิจ บริษัทสรรหาพนักงาน part time เป็นส่วนหนึ่งในการคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพให้กับองค์กร เพื่อให้องค์กรไปสู่เป้าหมาย หลายๆบริษัทจากหลากหลายกลุ่มธุรกิจมองเห็นถึงข้อดีของการจ้างพนักงาน part time กับบริษัทสรรหาพนักงาน part time ซึ่งข้อดีเหล่านี้ให้ผลลัพธ์ที่เกินคุ้ม ! การันตีได้จากรีวิวผลตอบรับของบริษัทต่างๆที่มารีวิว

บทความแนะนำ