18 ตุลาคม 2019

ข้อควรปฏิบัติเมื่อต้องการ จ้างพาร์ทไทม์

,
,

หลังจากเราพูดถึงข้อดีของการ จ้างเด็กพาร์ทไทม์ มาหลายบทความ ครั้งนี้ Daywork จึงขอนำเอาข้อควรปฏิบัติ เมื่อต้องการ จ้างพาร์ทไทม์​ มาช่วยปฏิบัติงานกันบ้าง ซึ่งงานเหล่านั้นอาจจะประกอบไปด้วย งานที่ต้องการแรงงานและคนช่วยเป็นจำนวนมาก หรือ งานด่วนที่ต้องการ พนักงานชั่วคราว มาจัดการเพิ่มเติม เหล่านี้ต้องมีการเตรียมการก่อนจ้างพนักงานอย่างไรบ้าง

,

 

,

กำหนดขอบเขตของงานให้ชัด

บทความแนะนำ