18 ตุลาคม 2019

งานแบบไหน? เหมาะกับการ จ้าง Part Time

,
,

หากภายในองค์กรยังเกิดคำถามที่ว่า งานประเภทไหนถึงเหมาะที่จะเลือกใช้ พนักงานชั่วคราว บทความนี้ Daywork นำเอางานบางประเภท ที่เหมาะสมกับการ จ้าง Part Time มากกว่าการมอบหมายให้พนักงานประจำ ซึ่งสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจยุคปัจจุบัน ที่หลายหน่วยงานหันมาพึ่งพาแรงงานจาก เทมป์ (Temp) ฟรีแลนซ์ (Freelance) และ พาร์ตไทม์ (Part Timer) เพิ่มมากขึ้น เพื่อลดค่าใช้จ่ายประจำ

,

 

,

งานกรอกข้อมูล (Data Entry)

บทความแนะนำ