ข้อดีและข้อเสียของการจ้างพนักงานชั่วคราว

ข้อดีและข้อเสียของการจ้างพนักงานชั่วคราว

calendar

19 มีนาคม 2020

ประโยชน์ของการจ้างพนักงานชั่วคราว

 

1. ช่วยให้ธุรกิจของคุณปรับตัวได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว 

          บริษัทจัดหาพนักงานพาร์ทไทม์อย่างDaywork สามารถจัดหาพนักงานชั่วคราวที่มีคุณภาพให้กับธุรกิจของคุณได้อย่างรวดเร็ว เหตุผลหลักๆที่ทำให้ธุรกิจของคุณต้องจ้างพนักงานชั่วคราวคือ: การมีภาระงานที่มากจนเกินไป, การขาดแคลนพนักงาน, แรงงานไม่พอในชั่วโมงเร่งด่วน, การจ้างพนักงานชั่วคราวสำหรับโครงการพิเศษโดยเฉพาะ รวมไปถึง การขาดงานของพนักงาน ไม่ว่าจะเป็น พนักงานลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักร้อน หรือแม้แต่ ลาออกกระทันหัน บริษัทจัดหาพนักงานพาร์ทไทม์จึงมีบทบาทสำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณแก้ไขปัญหาของพนักงานที่เกิดขึ้นดังที่กล่าวไปข้างต้น และช่วยให้การทำงานขององค์กรไม่ชะลอตัว หรือหยุดชะงักไปได้เพราะขาดแรงงาน

 

2. สามารถกำหนดเงื่อนไขในการทำงานหรือคุณสมบัติของพนักงานชั่วคราวได้

          การจ้างพนักงานชั่วคราวกับบริษัทจัดหาพนักงานพาร์ทไทม์ช่วยให้คุณค้นหาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการได้ โดยบริษัทจัดหาพนักงานพาร์ทไทม์จะช่วยคัดสรรผู้สมัครจากหลากหลายแหล่งมาให้เลือก ซึ่งคุณจะได้พนักงานชั่วคราวที่สมบูรณ์แบบและตรงสเป็คที่สุด ถ้าหากคุณไม่พอใจหรือต้องการเปลี่ยนพนักงานชั่วคราวสามารถแจ้งและติดต่อกลับไปยังบริษัทจัดหาพนักงานพาร์ทไทม์ได้เลย

นอกจากจะกำหนดคุณสมบัติของการจ้างพนักงานชั่วคราวได้แล้วแล้ว คุณยังสามารถกำหนดความยืดหยุ่นในการทำงาน (Flexibility) ตามหัวข้อต่างๆ ดังนี้ได้อีกด้วย..

 

  • เวลาทำงาน: การจ้างพนักงานชั่วคราวสามารถปรับเวลาเข้า-ออกงานให้ยืดหยุ่น เช่น การจัดสรรเวลาให้ไม่ต้องเข้างานเวลาเดียวกันทั้งหมดทุกคนก็ได้ หรือกำหนดช่วงเวลาเข้างานเป็นกะ ผลัดเปลี่ยนกัน โดยที่พนักงานสามารถที่จะเลือกเวลาเข้างานได้ เพื่อให้สอดคล้องกับสไตล์การทำงานในยุคปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคของเด็ก Gen-Z ที่ส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับ Work-life balance 
  • สถานที่ทำงาน: การจ้างพนักงานชั่วคราวสามารถกำหนดสถานที่ที่จะให้พนักงานไปทำงานได้เลย ไม่ว่าจะให้พนักงานเข้ามาทำงานที่บริษัท ทำงานที่บ้าน หรือที่ใดที่หนึ่ง สาขาใดสาขาหนึ่ง ก็ได้ตามความต้องการของคุณ
  • วันทำงาน: การจ้างพนักงานชั่วคราวสามารถสร้างระบบวันทำงานที่ยืดหยุ่นได้มากขึ้น ไม่จำเป็นที่จะต้องทำงานทุกวัน แต่อาจจะกำหนดเป้าหมายของการทำงานให้กับพนักงาน เช่น “งานเก็บข้อมูล” (Audit) ซึ่งจะกำหนดจำนวนให้ในหนึ่งสัปดาห์ พนักงานจะต้องทำงานให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ จะใช้เวลาในการทำงานวันนึงกี่ชั่วโมงหรือกี่วันก็ได้ แต่ต้องทำงานให้เสร็จตามเป้าก่อนวันที่กำหนด เวลาที่เหลือก็จะเป็นเวลาว่างของพนักงาน
  • สวัสดิการ: สวัสดิการเป็นอีกหนึ่งรายจ่ายที่องค์กรจะต้องจ่ายให้กับพนักงานประจำอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการด้านวันหยุดพักร้อน อาหารกลางวัน หรือค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่างๆในส่วนของการจ้างพนักงานชั่วคราวนั้น ไม่ต้องมีสวัสดิการในส่วนนี้ก็ได้ บริษัทสามารถกำหนดสวัสดิการต่างๆ ได้อย่างอิสระตามที่ตกลงกับบริษัทจัดหาพนักงานพาร์ทไทม์ 

3. ประหยัดเวลาและเงิน 

          ค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานชั่วคราวมักจะถูกกว่าค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานประจำ ผู้ประกอบการสามารถกำหนดค่าแรง (ค่าแรงขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนดอยู่ที่ 300 บาท/วัน) หรือสามารถกำหนดระยะเวลาในการจ้างงานได้ตามต้องการ โดยบริษัทจัดหาพนักงานพาร์ทไทม์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเป็นตัวกลางที่ช่วยจัดหาพนักงานชั่วคราว, ตรวจสอบข้อมูล, สกรีนโปรไฟล์ของพนักงาน, นัดสัมภาษณ์ หรือเลือกพนักงานที่มีคุณภาพส่งต่อให้คุณโดยตรง รวมไปถึงเป็นตัวกลางในการตกลงค่าใช้จ่ายต่างๆ ระหว่างผู้ประกอบการกับพนักงาน อีกทั้งยังดูแลเรื่องเอกสาร, การหักภาษี ณ ที่จ่าย และผลประโยชน์อื่นๆ เพื่อลดเวลาและค่าเสียโอกาสที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจของผู้ประกอบการ

4. มี Long-term Relationship และ Connection กับบริษัทจัดหาพนักงานพาร์ทไทม์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

          การจ้างพนักงานชั่วคราวกับบริษัทจัดหาพนักงานพาร์ทไทม์ ส่งผลดีต่อการสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาวของธุรกิจต่อธุรกิจ ทำให้คุณมี Connection อยู่ในมือ ซึ่งสามารถติดต่อกับบริษัทจัดหาพนักงาน หรือ หน่วยงานต่างๆ ได้โดยตรงทันทีเมื่อเกิดปัญหา และมีประโยชน์กับธุรกิจเป็นอย่างมาก ในด้านการลดต้นทุนในการจ้างงาน ลดเวลาในการหาบริษัทจัดหาพนักงานใหม่ๆ หรือ ลดเวลาในการหาพนักงานชั่วคราวมาแทนพนักงานที่ออกกระทันหัน 

 

 

ข้อเสียของการจ้างพนักงานชั่วคราว

1. ต้องการการฝึกฝน

          เมื่อใดก็ตามที่พนักงานชั่วคราวเริ่มต้นงานใหม่ไม่ว่าผู้สมัครรายนั้นจะมีความชำนาญหรือไม่ จำเป็นที่จะต้องมีการฝึกอบรมผู้สมัครอย่างมากเพื่อให้บรรลุมาตรฐานการทำงานของสถานประกอบการ

2. ข้อกำหนดทางกฎหมาย

สถานประกอบการและบริษัทจัดหาพนักงานพาร์ทไทม์การต้องมีความระมัดระวังเกี่ยวกับสัญญาจ้างพนักงานชั่วคราว ซึ่งจะต้องเสียภาษี ณ ที่จ่าย 3% อย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีเอกสารตรวจสอบได้ สถานประกอบการและบริษัทจัดหาพนักงานพาร์ทไทม์จะต้องตกลงทำสัญญากันให้ชัดเจนในเรื่องของผลประโยชน์ของแต่ละฝ่ายที่จะได้รับเพื่อหลีกเลี่ยงประเด็นต่างๆ ทางกฎหมาย เพื่อไม่ให้ส่งผลเสียที่อาจจะกระทบกับธุรกิจของคุณได้ในอนาคต

 

อ่านบทความเพิ่มเติม คลิก!

 

ข้อดีของเด็ก Gen-Z ที่ผู้ประกอบการควรจ้าง

ใช้บริการบริษัทจัดหาพนักงาน part-time อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

เจาะข้อดีของการหาพนักงาน Part time ในธุรกิจ รับรองคุ้ม!

 

 

 

อ่านบทความต่อ

ดูทั้งหมด
background-jobpost

หากคุณกำลังมองหาพนักงานพาร์ทไทม์ ? มาลงประกาศตามหากับเรา

หาพนักงาน ประกาศงานได้ด้วยตัวเองง่ายๆ ประกาศงานฟรี ได้พนักงานดี รวดเร็ว ทันใจ

model-home-5
พวกเราใช้ Cookies

Daywork ให้ความสำคัญต่อความเป็นส่วนตัว เราจะทำงานอย่างดีที่สุดเพื่อรักษาความลับ และควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ปลอดภัย โดยคุณสามารถเลือกความยินยอมแบ่งเป็นหัวข้อต่างๆ ได้โดย คลิกอ่านรายละเอียดความคุ้มครองข้อมูลความเป็นส่วนตัว และ คลิกอ่านรายละเอียดความคุ้มครองข้อมูลคุกกี้